ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3,
II piętro – Lifemedica